اخذ همکاری


جهت همکاری با گروه مهندسی و مشاوره ایده نو رزومه خود را با توجه به موارد شغلی زیر جهت پست مدیر کنترل کیفیت در کارخانه های تهران و حومه به ایمیل Info@ideh-no.org ارسال فرمایید.شغل های مورد نیاز
گروه منهدسی و مشاوره ایده نو
موقعیت شغلی مهندسی برق و الکترونیک
موقعیت شغلی مهندسی متالورژی
موقعیت شغلی مهندسی صنایع
موقعیت شغلی مهندسی مکانیک
موقعیت شغلی کارشناسی فیزیک
موقعیت شغلی کارشناسی شیمی