SGS و BV تاییدیه های صادرات


با توجه به قوانین کشور عراق در صورتی که کالاهای صادراتی از کلیه مرز های ایران در لیست کالاهای اعلام شده باشد قبل از حمل کالا الزام به دریافت گواهی بازرسی COC میباشد. که از سوی دو شرکت SGS و BV صادر میگردد. در صورتی که کالای صادراتی مورد نظر مشمول لیست کالاهای اعلام شده نباشد قابلیت اخذ گواهی اختیاری COI جهت سهولت در ترخیص کالا در مرزهای عراق وجود دارد.

در این راستا گروه مهندسی و مشاوره ایده نو جهت اخذ تاییدیه های صادرات SGS و BV با بهره گیری از دانش روز ،تجربیات مدیران مجرب و انگیزه ی نیروی انسانی جوان ،خدمات مشاوره ای خود را ارائه مینماید.

بیشترین درخواست ها در زمینه ایزو