ثبت اختراع


بطور کلی اختراع حق انحصاری است که به مخترع آن در قبال خلق و ایجاد محصول با فرآیند صنعتی که دارای وصف جدید ، گام ابتکاری و کاربرد صنعتی است از طرف دولت و قوه حاکمه اعطاء می شود .بطورکلی اختراع به معنی راه حل جدید و نوآورانه برای حل یک مشکل فنی است . این راه حل ممکن است به ایجاد وسیله ،دستگاه ،محصول دارو یا فرآیند صنعتی کاملا جدید مربوط باشد ،یاممکن است فقط بهبود جزئی محصول یا فرآیند شناخته شده ای باشد.

مزایای ثبت اختراع
در دنیای رقابت و کسب و کار ثبت اختراعات دارای مزایای زیر می باشد :
1- موقعیت قدرتمند در بازار و امتیاز های رقابتی
2- سود بیشتر یا بازگشت بیشتر سرمایه از طریق نظام انحصار
3- درآمد مضاعف از محل تفویض اجازه بهره برداری و انتقال اختراع
4- دسترسی به فناوری از طریق لیسانس دو جانبه
5- دسترسی به بازار های جدید
6- خطر کمتر نقص حق
7- توانایی بیشتر برای دریافت وام و یا جمع آوری منابع مالی با نرخ معقول بهره
8- ابزاری قدرتمند برای اقدام قانونی علیه تقلید کنندگان و سوء استفاده کنندگان
9- وجهه مثبت شرکت یا بنگاه صاحب اختراع
10- استفاده از مزایای بنیاد ملی نخبگان
11- استفاده از تسهیلات شرکتهای فناور و دانش بنیان
12- استفاده از صندوق حمایت از پژوهشگران کشور

بیشترین درخواست ها در زمینه ایزو