خدمات اخذ مجوز


خدمات اخذ مجوز(پروانه کسب،جواز تاسیس و پروانه بهره برداری)
مجوز فعالیت به سندی اطلاق می گردد که بر اساس آن فعالیت اقتصادی هر شخص از طرف یکی از مراجع ذیصلاح تایید شده باشد .
اغلب ارگان ها و سازمان ها و موسسات دولتی و غیر دولتی (سازمان استاندارد،انجمن های صنفی و .....) جهت پذیرش عضویت، ارائه مجوز های فعالیت از مراجع ذیصلاح قانونی را الزام نمودند.
در این راستا گروه مهندسی و مشاوره ایده نو خدمات اخذ مجوز را از وزارت صنعت ،معدن و تجارت با سه عنوان پروانه کسب،جواز تاسیس و پروانه بهره برداری به مشتریان خود ارائه مینماید.
با توجه به منطقه فعالیت واحد تولیدی یا توزیعی و بررسی کارشناسان گروه مهندسی و مشاوره ایده نو ، مشخص میگردد که کدام یک از مجوز های مذکور قابل اخذ میباشد.
کلیه فعالیت های مربوط به صدور مجوز بسته به رسته تولید و منطقه ی فعالیت برای اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط گروه مهندسی و مشاوره ایده نو انجام میپذیرد.بیشترین درخواست ها در زمینه ایزو