اخذ نشان حلال


نشان حلال یک نشان بین المللی برای محصولات غذایی و آرایشی بهداشتی است که ضوابط و الزامات آن را شرع اسلام تعیین می کند . بنیانگذار حلال سازمان کنفرانس اسلامی است . در حال حاضر در بسیاری از کشورهای دنیا موسسه حلال وجود دارد . حتی در کشورهای غیر مسلمان مانند انگلیس ، استرالیا ، روسیه و..
در کشور ما ایران تنها مرجع صدور گواهینامه حلال ICRIC می باشد که وابسته به اتاق بازرگانی است . نشان حلال به عنوان یک نشان کیفی مورد استقبال مردم در بسیاری کشورها قرارگرفته است و درج آن روی محصولات از جنبه تبلیغاتی اهمیت به سزایی دارد .
اخذ گواهینامه حلال مستلزم ممیزی ناظر سازمان صادرکننده گواهینامه حلال از فرآیند تولید و یا فرآوری محصول نهایی می باشد که المان هایی همچون نحوه کشتار و مواد ، نحوه شستشو و سلامت و دین کارکنان موثر در فرآیند تولید مورد ارزیابی قرارمی گیرد.


در این راستا گروه مهندسی و مشاوره ایده نو جهت اخذگواهینامه HALAL با بهره گیری از دانش روز ،تجربیات مدیران مجرب و انگیزه ی نیروی انسانی جوان ،خدمات مشاوره ای خود را ارائه مینمایدبیشترین درخواست ها در زمینه ایزو