گواهینامه CE


نشان CE مخفف عبارت فرانسوی "Conformité Européene" ، در اصطلاح انگلیسی "European Conformity" و در فارسی به معنای انطباق اروپا است. به این معناست که سازنده اثبات می کند که محصولات ، نیازمندیهای دایرکتیوهای نگرش جدید را که برای محصول ، کاربرد دارد برآورده می نماید و انطباق محصول با قوانین و مشخصات تعریف شده در اروپای متحد را نشان می دهد و بیانگر رعایت الزامات اساسی تعریف شده در زمینه محصولات صنعتی برای کیفیت کالا ، حفاظت از سلامتی و ایمنی مصرف کننده و نیز محیط زیست را شامل می گردد.
هدف اصلی نشان CE مطابقت محصول با الزامات اساسی مقررات جامعه اروپا است و اجازه می دهد که محصولات بطور آزادانه در بازار اتحادیه اروپا (EU) و منطقه آزاد تجاری (EFTA) به طور قانونی به فروش برسد.
الصاق اين نشان نه تنها برروي کليه محصولات مورد مصرف در 27 کشور عضو اتحاديه اروپا الزامي ميباشد بلکه ساير کشورهاي عضو منطقه آزاد تجاري اتحاديه اروپا نيز به الصاق اين نشان برروي محصولات وارداتي به مرزهاي خود تاکيد مي نمايند.
نشان CE يکي از الزاماتي است که مويد انطباق محصول مصرفي در اتحاديه اروپا با کليه قوانين زييست محيطي و مقررات مربوط به سلامتي و ايمني مصرف کننده مندرج در دستور العمل هاي اجرائي مورد نظر در اتحاديه اروپا ميباشد
مزاياي اخذ نشان CE:
1- امکان صادرات به کشورهای اروپایی و سایر کشورهای مشمول این استاندارد (شامل کشورهای حوزه خلیج فارس/کشورهای تازه استقلال یافته اتحاد جماهیر شوروی/عراق/ترکیه و...
2- ایجاد اطمینان در مصرف کننده و بازار خرده فروشی
3- رعایت حقوق مصرف کننده
4- مزیت رقابتی و تبلیغاتی
5- نظر مثبت نهادهای قانونی
6- شرکت در مناقصات بزرگ دولتی منجمله (نفت ، گاز ، پتروشیمی)

در این راستا گروه مهندسی و مشاوره ایده نو جهت اخذگواهینامه CE با بهره گیری از دانش روز ،تجربیات مدیران مجرب و انگیزه ی نیروی انسانی جوان ،خدمات مشاوره ای خود را ارائه مینمایدبیشترین درخواست ها در زمینه ایزو